Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Flowmakers Digital Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności Flowmakers Digital Sp. z o.o. ma charakter informacyjny.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -dalej jako „RODO” oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel i zakres zbierania danych:

 • Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez uczestnika.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • obsługujemy Twoje zgłoszenia (formularz kontaktowy),
 • realizujemy Twoje zamówienia w naszych sklepach internetowych, jeżeli je do nas skierujesz,
 • będziemy wysyłać Ci dodatkowe treści rozwojowe wraz ze specjalnie przygotowaną ofertą handlową,

Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane osobowe w poniższych celach:

 • monitorowania Twojej aktywności na stronie flowmakersdigital.pl,
 • zapewnienia bezpieczeństwa,
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych,
 • zapisywania danych w plikach cookies


  Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu zakończenia korespondencji w danej sprawie lub do czasu wykonania zawartych pomiędzy nami umów.

  Jeśli zapisałeś się na newsletter będziemy je przetwarzać tak długo, jak nie wycofasz swojej zgody.

Cookies i dane eksploatacyjne Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Strony Internetowe (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. 

Strony wykorzystują cookies w celu przetwarzania działań re-marketingowych polegających na prezentowaniu reklam zachęcających do powrotu na nasze Strony Internetowe lub skorzystania z promocji, a także reklam spersonalizowanych. 

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Stron Internetowych w następujących celach:

 • identyfikacji klientów jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani,
 • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego,
 • dostosowywania zawartości stron internetowych do indywidualnych,
 • preferencji Klienta, np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego,
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Stron Internetowych.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia). 

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu  widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze Strony Internetowe – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

Możliwi odbiorcy danych osobowych dla strony flowmakersdigital.pl:

W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta na naszych Stronach Internetowych z elektronicznych sposobów płatności lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na naszych Stronach Internetowych. W naszym przypadku dane dot. Transakcji są przekazywane do: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcina 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437

Twoje dane są także przekazywane firmie księgowej do celów rozliczeniowych – jeśli jesteś naszym klientem.

Po zakupie czy zarejestrowaniu się na Stronach Internetowych Twoje dane (adres e-mail, imię, nazwisko) przesyłane są do systemu automatyzacji marketingu ActiveCampaign.Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe dla projektów związanych ze stroną flowmakersdigital.pl

imię i nazwisko,

adres poczty elektronicznej,

numer telefonu kontaktowego,

adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub Regon Klienta. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na naszych Stronach Internetowych. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na naszych stronach internetowych.Jak zbieramy Twoje dane na naszych stronach internetowych?
Jeżeli odwiedzisz nasze strony, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dot. Twojej wizyty, w szczególności:

– Adres IP,

- Rodzaj systemu operacyjnego,

– Rodzaj/typ przeglądarki.

Sama wizyta na naszej stronie nie wymaga od Ciebie żadnych innych informacji ani danych osobowych. Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. Za pomocą telefonu, poczty e-mail czy poprzez stosowne formularze tylko, gdy chcesz nam takie dane przekazać. Możesz przekazać nam dane osobowe, które mogą zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania.

Piksel konwersji Facebooka

Na naszych Stronach Internetowych może być stosowany tzw. „piksel konwersji Facebooka” serwisu społecznościowego Facebook w celu zarządzania reklamami na portalach Facebook i Instagram oraz w celu prowadzenia działań remarketingowych.

Piksel Facebooka ma za zadanie śledzić odwiedziny i zachowanie użytkowników poruszających się po Stronach Internetowych. Dzięki temu możemy zlecać na portalu Facebook reklamy do tych osób, które były na Stronach Internetowych (remarketing) lub na poszczególnych podstronach witryn.

Następnie otrzymujemy od firmy Facebook jedynie dane statystyczne dotyczące skuteczności reklam, bez odniesienia do konkretnych osó W ten sposób możemy sprawdzać skuteczność reklam w serwisie Facebook i Instagram w celach statystycznych i związanych z badaniem rynku.

Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook lub Instagram, zwracamy uwagę na informacje o ochronie danych na stronach: https://www.facebook.com/about/privacy/

System do automatyzacji działań marketingowych

Korzystamy z systemu do automatyzacji działań marketingowych ActiveCampaign, który za pomocą technologii „cookies” zbiera zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Stron Internetowych (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu.

Do systemu przekazywane są Twoje dane osobowe, które przekazujesz nam podczas rejestracji swojego konta, wypełniania formularza czy zapisu do newslettera na naszych Stronach Internetowych.

Gdy Twoje dane są już w systemie, za jego pomocą wysyłamy Ci wiadomości email czy monitorujemy Twoją aktywność na naszych Stronach Internetowych.

Dane nie są udostępnianie osobom trzecim.

Podstawa przetwarzania danych

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych na Stronie Internetowej oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:

 • uprzednia zgoda Klienta,
 • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora),

W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.

Prawo kontroli i dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
– żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
– sprostowania danych osobowych,
– czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
– jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z  naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Jeśli Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do: wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

Powyższe uprawnienia opisane w pkt. 1-4 Usługobiorca może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO), kontaktując się z Administratorem pod adresem: Sławomir Króliczek, 40-676 Katowice , Tunelowa 31/2, adres e-mail: skroliczek@wsb.edu.pl

Jeśli chcesz zaprzestać otrzymywania od nas newslettera wystarczy, że klikniesz odpowiedni link znajdujący się w jego stopce.

Postanowienia końcowe 

Strony internetowe mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych.

Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko stron internetowych wspomnianych w pierwszym punkcie niniejszej Polityki Prywatności.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).